Croeso i Adran Y Plant

Lenni'r Genhinen


Hwyl a Sbri

Fe hoffai Lennie wneud yn siŵr eich bod yn cael hwyl a sbri pan ddewch chi i'w weld e; felly mae helpwyr Lennie wedi llunio pŵer o weithgareddau hwyliog ichi roi cynnig amynt. Beth am weld faint ydych chi'n ei wybod am Faetheg - rhowch gynnig ar ein cwlis hwyliog, neu gallech fod yn dditectif bwyd gyda gêm ddyfalu Lennie ynghylch ffrwythau a llysiau...


Lenni'r Genhinen


Ffeithiau hwyl am fwyd

Wyddoch chi taw dŵr yw 70% o'n corff ni. Felly dylech chi yfed rhwng 8-10 dysglaid bob dydd!

Cliciwch yma ac fe gewch ragor o ffeithiau diddorol a hwyliog am fwyd.

Cofiwch chi - fe allai rhai o'r ffeithiau hyn eich helpu chi wneud rhai o'r tasgau/gweithgareddau ar safle Lenni - felly ewch ati i ddarllen!


Lenni'r Genhinen


Pethau iw Gwneud

Yn yr adran hon mae pethau ichi eu gwneud gartref neu yn yr ysgol.

Gallech chi fod yn ben-cogydd a chwcan rhai o'r ptydau bwyd iach i chi a'ch teulu, neu gallech chi ysgrifennu i lawr pa mor iach/llawn mynd ydych chi mewn wythnos - trwy ddefnyddio ein taflenni gweithgareddau y gallwch chi eu lawrlwytho.

'Rhowch gynnig arni', meddai Lennie


Lenni'r Genhinen


Gofynnwch Cwestiwn i Lenni

Hoffech chi ofyn cwestiwn i Lennie? Os felly, clicwch yma.


Lenni'r Genhinen

 

Dolenni Defnyddiol

 


 


ID: 1026   Adolygwyd: 27/8/2014

Gwelwch y tudalen hon ym modd Testyn yn Unig

Rhoi sylwadau am y dudalen hon (mewn ffenestr newydd)