Beth am Holi Lenni

Fe hoffai Lennie glywed gennych chi!  Dyma'ch cyfle i gael gair â Lennie, trwy adael neges ar-lein neu lythyr iddo fe.

Llanwch y manylion, gan ddodi eich enw, oed a'r ysgol yr ydych chi'n mynd iddi.  Yna gadewch eich neges gyda Lennie!

Bydd un neu ddwy o hoff negeseuon Lennie'n cael eu dangos ar-lein er mwyn i blant eraill eu darllen!

Security code:
Please enter the security code below *


ID: 1171 Adolygwyd: 8/12/2010